PhotoMuseum.nl

19th century photography

PhotoMuseum.nl is gespecialiseerd in 19e eeuwse fotografie, met het accent op Nederlandse stads- en dorpsgezichten. Het is ontstaan uit de particuliere verzameling van Rob Wagenaar, huisarts n.p. in Zeist. Behalve de topografische afdeling met steden en dorpen, zijn er zalen met voorbeelden van diverse fototechnieken, zoals daguerreotypes, ambrotypes en ferrotypes. Ook is er een onderverdeling naar onderwerp. Mens en Dier, Buitenland (foreign), zoekplaatjes en meer. De foto's op papier betreffen zogenaamde albuminetypes, meestal van voor 1895, daarnaast zijn er de meer glanzende collodion- en gelatine-types. Ook is er een zaal Cartes de Visites met vroege portret- en klederdrachtfotografie. Vintage pictures, old photographs, pictures from the 19th century. Museumshop. Antique photo collection. Early photography.

Nieuwste foto's laatste update 27-11-2023

Delft, Vliet, Molen , Foto 8 x 10 cm . Gelatinetype, fotograaf onbekend. De Delftsche Vliet is een kanaal met een lengte van 4,6 kilometer tussen Delft en Rijswijk, en is onderdeel van het Rijn-Schiekanaal, dat de verbinding vormt tussen de Oude Rijn nabij Leiden en Overschie.
Het deel vanaf Leiden tot even voor de huidige Hoornbrug nabij Rijswijk, bij Drievliet, wordt thans de Vliet genoemd. Deze verbinding volgt voor een deel de loop van het kanaal van Corbulo, de verbinding tussen Rijn en Maas die de Romeinen in de eerste eeuw aanlegden. In het midden van de 12e eeuw werd de verbinding gegraven tussen Delft en het oude kanaal, dat liep tot de huidige locatie van de Hoornbrug: de Delftse Vliet. Oorspronkelijk heette het kanaal de Delft. De Trekvliet werd in 1638 gegraven ten behoeve van de trekschuitverbindingen tussen Leiden, Delft en Den Haag.
Van 1891 tot 1894 werd de Delftse Vliet verbreed. Het gedeelte vanaf Delft naar Overschie heet de Delftsche Schie.

Delft, Vliet, Molen

De Delftsche Vliet is een kanaal met een lengte van 4,6 kilometer tussen Delft en Rijswijk, en is onderdeel van het Rijn-Schiekanaal, dat de verbinding vormt tussen de Oude Rijn nabij Leiden en Overschie.
Het deel vanaf Leiden tot even voor de huidige Hoornbrug nabij Rijswijk, bij Drievliet, wordt thans de Vliet genoemd. Deze verbinding volgt voor een deel de loop van het kanaal van Corbulo, de verbinding tussen Rijn en Maas die de Romeinen in de eerste eeuw aanlegden.
In het midden van de 12e eeuw werd de verbinding gegraven tussen Delft en het oude kanaal, dat liep tot de huidige locatie van de Hoornbrug: de Delftse Vliet. Oorspronkelijk heette het kanaal de Delf.
De Trekvliet werd in 1638 gegraven ten behoeve van de trekschuitverbindingen tussen Leiden, Delft en Den Haag. Van 1891 tot 1894 werd de Delftse Vliet verbreed. Het gedeelte vanaf Delft naar Overschie heet de Delftsche Schie.

Delft Kanaal en Mole...

Delft Oostelijke poort met ophaalbrug . Foto 8x10 cm . Fotograaf onbekend . Foto gelatinetype.

Delft Oostelijke Poo...

Den Haag Bezuidenhout . Lithographie door C.C.A. Last naar foto van Maria Hille . Rond 1860. In dezelfde periode dat Alexandrine Tinne haar foto's van Den Haag maakte (rond 1860) werkte er in die stad ook Nederlands eerste professionele fotografe: Maria Hille. Maria Hille werd geboren in 1827 in Rhanderfehn bij het Duitse Hannover. In 1853 kwam ze naar Nederland, samen met haar man Claus Pruter die ook fotograaf was. In Groningen begonnen ze een atelier. Na een kort verblijf in Amsterdam vestigde het echtpaar zich in 1857 in Den Haag en startte daar het atelier 'M. Hille en Comp.' aan het Buitenhof. Het atelier staat dus op naam van Maria.
De specialiteit van Maria Hille was het stadsgezicht. Met de opkomst van de architectuur (de foto's vormden een goede reclame) en het toerisme (de ansicht) was er veel vraag naar dit soort foto's.
De foto's van Maria werden alom gewaardeerd. Zo werden twaalf van haar foto's geplaatst in het 'Photographisch Album van 's Gravenhage en Scheveningen' dat in 1860 in Den Haag werd uitgegeven. Opvallend aan het album is dat er enkele foto's in staan die erg lijken op die van Alexandrine Tinne. Het zou kunnen dat Alexandrine les heeft gehad van Maria Hille.

Den Haag Bezuidenhou...

Velsen. Vermoedelijk plaatsing van beton/cementringen voor vernieuwing van een welput bij het huis van J. Slenters, Wijkerstraatweg L32 in het toenmalige Wijkeroog. Rond 1909. Foto: gelatinetype 16x22cm. Fotograaf onbekend. 
In het Haarlems Dagblad van 6 oktober 1909 wordt door B&W voorgesteld om het pand aan de Wijkerstraatweg (is nu Velsen-Noord) onbewoonbaar te verklaren omdat het water uit de welput niet drinkbaar is. Het pand was eigendom van J. Slenters.
Op 29 juni 1910 wordt in hetzelfde dagblad bericht dat de onbewoonbaarverklaring is opgeheven omdat het drinkwater "thans voldoet aan de 'eischen' die aan goed drinkwater kunnen gesteld worden". Bijgaande foto diende misschien als bewijs van de vernieuwing der waterput.                                Genealogie: Er was in de 19e-eeuw ook een J. Slenters actief in Haarlem. aannemer/bouwer, overleden in 1893 (bron NHA) . De J. Slenters uit Velsen, was mogelijk zijn zoon. # Paard en wagen #, # welput #, # waterput #, # betonindustrie Velsen # . 
Dank aan Historische Kring Velsen voor nadere info.

Velsen, waterput, 19...

Gorinchem Appeldijk, Lingedijk, Molen. Kade bedrijvigheid . Botter , stoomboten, Laden en lossen. Gorkum. havengezicht

Gorinchem Appeldijk

Test

tester

Noord Afrika reizend gezelschap rond de familie van Tuyll van Serooskerken. Glasplaat positief. Paardenkoets , huifkar, post.

Noord Afrika reizend...

Zeist Tweede Dorpstraat pand rechts van Beek & Royen.

Zeist 2e Dorpstraat

Zeist Huize Choisy , Slotlaan Zeist, rond 1875 . Detail Stereofoto . Huize Choisy was gelegen aan de Slotlaan tussen de Tweede Hogeweg en de Woudenbergseweg . We kijken hier dus naar het noorden, richting busstation. Foto genomen nog voor de aanleg van de paardentram.

Zeist Huize Choisy r...

Zeist Oude Kerk detail stereofoto . datering rond 1875

Zeist Oude Kerk a.z.

Amsterdam Paleis voor Volksvlijt bij aanleg bloemperken 1872

Amsterdam Frederiksp...

Onze Collectie
Telt inmiddels 1844 foto's. Kijk gerust eens rond.

Te Koop
Een aantal foto's is te koop. Dit wordt bij de foto's aangegeven.

Op Zoek
Het museum is geïnteresseerd haar collectie uit te breiden.

Onze Collectie

Photomuseum.nl is zeer geïnteresseerd in ieder aanbod van oude foto's. Dus heeft u bijzondere 19e-eeuwse fotografie die niet in uw collectie past, dit e-photomuseum houdt zich van harte aanbevolen voor uw aanbod, ook voor hele collecties. info@photomuseum.nl

Waar is dit?

Op de afdeling stad en land is een zaal 'Help'met foto's van onbekende locaties. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Desgewenst kunt u een eigen foto insturen, die dan op de site wordt geplaatst met uw vraag. Sturen naar: info@photomuseum.nl