PhotoMuseum.nl

19th century photography

PhotoMuseum.nl is gespecialiseerd in 19e eeuwse fotografie met het accent op Nederlandse stads- en dorpsgezichten. Het is ontstaan uit de particuliere verzameling van Rob Wagenaar, huisarts in Zeist. Behalve de topografische afdeling, zijn er zalen met voorbeelden van diverse fototechnieken, zoals daguerreotypes, ambrotypes en ferrotypes. De meeste foto's op papier betreffen zogenaamde albumentypes, meestal van voor 1895, collodiumtypes en gelatinetypes. Ook is er een zaal met vroege portret- en klederdrachtfotografie.

Nieuwste foto's laatste update 06-01-2019

England Whitby Harbour North Yorkshire .  Visible Shops:  Watson Dobson & Co, T. Baker; Jet Ornament constructors

England Whitby Harbo...

Rotterdam Kolk Detail rond 1910. Deze Foto is wat laat voor de verzameling photomuseum.nl maar wegens mooie details,  zoals een van de vroege auto's op de gracht, toch  opgenomen

Rotterdam Kolk Detai...

Schiedam Lange Kerkstraat . Albumentype 22x 16 cm

Schiedam Lange Kerks...

CDV Klederdracht  J.M. Piels & Co ( 1860- 1900) Hang 95 Rotterdam

cdv J.M. Piels & Co ...

CDV fotograaf J.M. Piels & Co Rotterdam Hang 69 Klederdracht

cdv fotograaf J.M. P...

CDV Robijnse Brielle rond 1900

cdv Robijnse Brielle

CDV fotograaf Kiek Leiden Man. Zie Stempel achterzijde. Kiek werd geboren als vijfde kind van David Kiek en Lea Pinto. Pas op latere leeftijd maakte Kiek de fotografie tot zijn hoofdberoep. Dat was in Leiden, waar Kiek en zijn vrouw Hendrica de Leeuw naartoe waren verhuisd toen Kiek 44 jaar oud was. In Groningen was hij onder meer meubelmaker geweest. In Leiden begon Kiek in 1855 een sigarenwinkel, enkele jaren daarna begon hij te fotograferen. In 1858 wordt zijn bedrijf vermeld in het Adresboekje van Leiden: J.D. Kiek & Zoons, portraiteurs. Een jaar later verschijnen er onder het kopje 'Photographen' J.D. en L.J. Kiek - de dan twintigjarige, oudste zoon van Israël. Het beroep van fotograaf werd in joodse families vaak gekozen, net als bijvoorbeeld koopman en slager, omdat men zich dan vrij kon vestigen. Van de negen kinderen die in het gezin Kiek opgroeiden werden er vijf fotograaf. Israël Kiek is tot 1892 actief gebleven als fotograaf; daarna nam zijn zoon Lion de zaak over. 
Ofschoon Kiek veel portretfoto's, vooral carte de visite-portretten heeft gemaakt, is hij vooral bekend geworden door zijn groepsfoto's van studenten. Dat is niet zozeer te danken aan zijn grafische kwaliteiten, maar aan het spontane karakter en de zelfbedachte opstelling: studenten in een dakgoot, op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij.

CDV fotograaf I.D. K...

Kiek werd geboren als vijfde kind van David Kiek en Lea Pinto. Pas op latere leeftijd maakte Kiek de fotografie tot zijn hoofdberoep. Dat was in Leiden, waar Kiek en zijn vrouw Hendrica de Leeuw naartoe waren verhuisd toen Kiek 44 jaar oud was. In Groningen was hij onder meer meubelmaker geweest. In Leiden begon Kiek in 1855 een sigarenwinkel, enkele jaren daarna begon hij te fotograferen. In 1858 wordt zijn bedrijf vermeld in het Adresboekje van Leiden: J.D. Kiek & Zoons, portraiteurs. Een jaar later verschijnen er onder het kopje 'Photographen' J.D. en L.J. Kiek - de dan twintigjarige, oudste zoon van Israël. Het beroep van fotograaf werd in joodse families vaak gekozen, net als bijvoorbeeld koopman en slager, omdat men zich dan vrij kon vestigen. Van de negen kinderen die in het gezin Kiek opgroeiden werden er vijf fotograaf. Israël Kiek is tot 1892 actief gebleven als fotograaf; daarna nam zijn zoon Lion de zaak over. 
Ofschoon Kiek veel portretfoto's, vooral carte de visite-portretten heeft gemaakt, is hij vooral bekend geworden door zijn groepsfoto's van studenten. Dat is niet zozeer te danken aan zijn grafische kwaliteiten, maar aan het spontane karakter en de zelfbedachte opstelling: studenten in een dakgoot, op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij.

CDV I.D. Kiek Leiden...

CDV Fotograaf I.D. Kiek Leiden. Vrouw met Klederdracht muts. Kiek werd geboren als vijfde kind van David Kiek en Lea Pinto. Pas op latere leeftijd maakte Kiek de fotografie tot zijn hoofdberoep. Dat was in Leiden, waar Kiek en zijn vrouw Hendrica de Leeuw naartoe waren verhuisd toen Kiek 44 jaar oud was. In Groningen was hij onder meer meubelmaker geweest. In Leiden begon Kiek in 1855 een sigarenwinkel, enkele jaren daarna begon hij te fotograferen. In 1858 wordt zijn bedrijf vermeld in het Adresboekje van Leiden: J.D. Kiek & Zoons, portraiteurs. Een jaar later verschijnen er onder het kopje 'Photographen' J.D. en L.J. Kiek - de dan twintigjarige, oudste zoon van Israël. Het beroep van fotograaf werd in joodse families vaak gekozen, net als bijvoorbeeld koopman en slager, omdat men zich dan vrij kon vestigen. Van de negen kinderen die in het gezin Kiek opgroeiden werden er vijf fotograaf. Israël Kiek is tot 1892 actief gebleven als fotograaf; daarna nam zijn zoon Lion de zaak over. 
Ofschoon Kiek veel portretfoto's, vooral carte de visite-portretten heeft gemaakt, is hij vooral bekend geworden door zijn groepsfoto's van studenten. Dat is niet zozeer te danken aan zijn grafische kwaliteiten, maar aan het spontane karakter en de zelfbedachte opstelling: studenten in een dakgoot, op een keukentrap of met gekke bekken van dichtbij. Zie ook volgende foto met achterzijde voor stempel van Kiek.

CDV fotograaf I.D. K...

Dordrecht rond 1890

Dordrecht rond 1890

Maastricht Tweede Ommuring Zwingelput .Nadat de eerste middeleeuwse stadsmuur van Maastricht uit ca 1230 te krap bleek, besloot men vanaf eind 13e eeuw de langs de uitvalswegen ontstane voorsteden geleidelijk binnen een nieuw te bouwen enceinte (ommuring) te brengen. Aanvankelijk betrof dit een aarden wal met stenen stadspoorten. De geleidelijke verstening van de wal strekte zich uit over een groot deel van de 14e eeuw. Waarschijnlijk was de muur omstreeks 1380 voltooid.[1]. 
Het Nieuwenhofpoortje wordt voor het eerst genoemd in een schepenbrief van het kapittel van Sint-Servaas in 1374. Mogelijk is dit poortje identiek met het in de stadsrekening van 1399-1400 genoemde "Kuenenportken" en het in 1463 vermelde "Begijnenportken".[2] De huidige naam van de poort verwijst naar de Nieuwenhof, het naastgelegen begijnhof, later klooster, nog later weeshuis en tegenwoordig University College Maastricht.[3] .Na de opheffing van de vestingstatus van Maastricht in 1867 werden in opdracht van het Ministerie van Oorlog grote delen van de middeleeuwse stadsmuren en de meeste buitenwerken geslecht. De eeuwenoude stadspoorten van Maastricht werden tussen 1867 en 1874 op één na allemaal gesloopt. Door toedoen van Victor de Stuers en anderen bleven hier en daar delen van de eerste en tweede wal, waaronder de Nieuwenhofwal en het Nieuwenhofpoortje, gespaard. De afbraak van de vestingwerken ging echter nog tot begin 20e eeuw door. In 1919 werden de lunetten van de Nieuwenhof gesloopt,[5] waarna op het terrein de Tapijnkazerne werd gebouwd. De smalle strook langs de Jeker tussen het kazerneterrein en de Nieuwenhofwal werd aan het Stadspark toegevoegd. Hier werd onder meer een hertenkamp gerealiseerd.

Maastricht Tweede om...

Buurmalsen was oorspronkelijk een onderdeel van de heerlijkheid Buren, in tegenstelling tot het andere Malsen, dat Gelders bezit was. Buurmalsen vormde samen met Tricht een eigen schepenbank. Op 1 januari 1812 werd het bij de gemeente Geldermalsen gevoegd om daarna op 1 januari 1818 weer zelfstandig te worden. Op 1 januari 1978 werd de gemeente opgeheven. Het grootste gedeelte van de gemeente werd onderdeel van de gemeente Geldermalsen. Een klein deel, het deel ten oosten van de lijn Rijksstraatweg - Nieuwe Steeg - Bulksteeg, werd onderdeel van de gemeente Buren. 
De laatste burgemeester van de gemeente Buurmalsen was de heer J.C. Sanders, die in functie was van 16 januari 1950 tot 1 januari 1978.

Buurmalsen Suitbertu...

Onze Collectie
Telt inmiddels 1577 foto's. Kijk gerust eens rond.

Te Koop
Een aantal foto's is te koop. Dit wordt bij de foto's aangegeven.

Op Zoek
Het museum is geïnteresseerd haar collectie uit te breiden.

Onze Collectie

Photomuseum.nl is zeer geïnteresseerd in ieder aanbod van oude foto's. Dus heeft u bijzondere 19e-eeuwse fotografie die niet in uw collectie past, dit e-photomuseum houdt zich van harte aanbevolen ook voor hele collecties. info@photomuseum.nl

Waar is dit?

Op de afdeling stad en land is een zaal 'Help'met foto's van onbekende locaties. Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld. Desgewenst kunt u een eigen foto insturen, die dan op de site wordt geplaatst met uw vraag. Sturen naar: info@photomuseum.nl